Domowa kuchnia ormiańska

Miejsce spotkań

  Chcemy, aby Ormiańska była czymś więcej niż restauracją. Obsługujemy imprezy okolicznościowe ale także regularnie gościmy u siebie lokalnych społeczników, grupy dyskusyjne oraz artystyczne. Jedzenie jest przecież tylko pretekstem! Dbamy o to aby ceny w Ormiańskiej nie wykluczały, chcemy aby każdego było stać na spróbowanie naszych dań, jednocześnie staramy się aby wszystko co podajemy było najwyższej jakości. Staramy się gotować odpowiedzialnie także z myślą o weganach, wegetarianach, bezglutenowcach, a nawet najmłodszych klientach. 

Odwiedź naszą stronę: 

gliwickiedelikatesy.pl

 Dlaczego Ormiańska a nie Armeńska? W języku polskim funkcjonuje określenie „Armeńczycy”, jednak na określenie narodu właściwa jest forma tradycyjna – „Ormianie”, wykształcona w toku wielowiekowej obecności Ormian na terenach Rzeczypospolitej. Formę „Armeńczycy” stosuje się na określenie obywateli Republiki Armenii. My jesteśmy Ormianami, bo charakteryzuje nas przywiązanie do polskiej tradycji i kultury, bo wierzymy, że swoją rodzimą kulturę, tradycję, kuchnię - możemy w pełni realizować
w ramach Rzeczpospolitej. Chcemy aby nasza kuchnia była cząstką dziedzictwa naszego narodu, którą chcemy dzielić się z Polską i Polakami. 

Restauracja Ormiańska jako beneficjent realizuje projekt pn. "Lokalna Paczka", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.Projekt realizuje działanie 3.2 Innowacje w MŚP osi priorytetowej Konkurencyjność MŚP, ponieważ ma na celu wsparcie inwestycji prowadzących do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Spółki Restauracja Ormiańska oraz powstawania nowych, trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

Projekt ma na celu rozwój działalności w kierunku dostarczania do klientów paczek z żywnością zawierającą zarówno produkty przetworzone w postaci dań, jak i owoców, warzyw, przetworów i napojów pochodzących od lokalnych dostawców. 

Numer projektu: WND-RPSL.03.02.00-24-0371/20-003
Termin realizacji projektu: 02-07-2020 - 01-07-2021
Dofinansowanie: 221 160,62 złotych

Ormianie traktują swoją kuchnię bardzo poważnie. Bardzo podoba nam się sentencja autorstwa George'a Bernarda Shawa: "Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia." Każdy, kto tak myśli, jest prawdopodobnie
w głębi duszy Ormianinem.

ormianska.pl